• GjensidigeStiftelsen
  • Kystverket

Det viktige været

Sommerferien nærmer seg, og for folk flest spiller været en viktig rolle for hvordan ferien blir. Les skipsfører Kai Jensen gode råd om værmelding, bølger/sjø og havtåke.

Vi nordmenn er svært opptatt av været – det er et av de mest brukte samtaleemner blant folk. Værmeldingen er en viktig del av hverdagen for veldig mange. Sommer forbindes for de aller fleste med sol og pent vær. Vi liksom forventer det, selv om det ikke alltid er slik. Det forekommer både sommerstormer og store nedbørsmengder i juni, juli og august. Dårlig vær kan komme helt uventet på mange. Landet vårt er langstrakt med høye fjell og dype fjorder og store variasjoner når det gjelder været. Meteorologene sier at det ofte er en utfordring å lage lokale og treffsikre værmeldinger.

Værmeldingen
Hvor finner du de beste værmeldingene? Veldig mange i dag bruker en app ( RS-appen er et godt alternativ ) eller nett for å hente værmeldinger. Den meste brukte er nok yr.no. Disse varslerne er stort sett basert på datamodeller. Selv om om det ofte blir riktige meldinger så anbefaler jeg å sjekke tekstvarslet. Dette er laget av meteorologene. Når det gjelder de beste meldingene så anbefaler jeg at du går litt dypere inn i materien. Bruk for eksempel kystvarslet i tekstformat. Her varsles også bølgehøyde med linker til småbåtvarslet, kuling-varsler, obs varsler og havvarsler.

Varierende vær
Om sommeren kan det oppstå plutselig og varierende vær. På denne tiden kommer som regel også den såkalte solgangsbrisen. Solgangsbris er en vind som opptrer i kyststrøk og som varierer i retning og hastighet i løpet av døgnet. Noen steder kan den bli ganske så frisk, sågar oppnå kuling styrke. Solgangsbrisen blåser som regel friskest med pålandsvind godt utpå dagen. Noen steder blir også denne solgangsbrisen godt forsterket av såkalte trakteffekt. Les mer om solgangsbrisen her .

Bølger/sjø
Når det gjelder å ferdes i bølger, kommer det jo an på størrelsen på båten og hvor vant man er å gå i sjø. Bølgehøyde har selvfølgelig betydning for om seilasen blir behagelig eller ikke. Det er mange forskjellige årsaker til at bølger oppstår. Majoriteten av bølger dannes som et
resultat av vinden. Det er flere faktorer som har innvirkning på dannelsen av vindbølger:

  • Vindhastigheten
  • Hvor lenge vinden har blåst over et gitt område
  • Avstanden vinden har blåst over hav
  • Topografien

Vi har f.eks. kyststrekninger som skaper farlige bølger på grunn av topografien. Dette er som regel merket i sjøkartene som “Dangerous waves”. Området mellom Færder fyr og Svenner fyr er for eksempel merket med “Dangerous waves”.

Havtåke
Havtåke dannes på grunn av varm og fuktig luft fra land som blir transportert ut over kaldere hav. Havet avkjøler den varme lufta slik at lufta blir mettet med vanndamp, og det blir tåke. Dette skjer typisk om våren og tidlig på sommeren. Da er havet kaldere enn lufta ettersom det tar lenger tid å varme opp vannet enn lufta. Av og til kan havtåka drive inn over kysten når vinden snur mot land.

Det å ferdes med båt i tåke kan gi en del utfordringer, særlig hvis man ikke har radar. En kartplotter er egentlig ikke til mye hjelp dersom du blir overrasket av tåke. Her ser du jo ikke andre båter, bortsett fra de som har AIS. Bare et fåtallet lystbåter er utstyrt med AIS og da ofte en klasse B-AIS hvor oppdateringene går noe tregt. Det vil si at båten kan ha flyttet seg langt i forhold til når du ser den på kartplotteren!

Selv med radar er det utfordrende å seile i tåke. Her kreves det trening i å tolke radarbildet. For å få et godt radarbilde, må man virkelig vite hva man gjør med innstillinger. Mange kjører nok med såkalte automatiske innstillinger på radaren. Da kan viktige radarekko forsvinne dersom radaren filtrerer bort for mye støy

Det er med andre ord tryggest å unngå å seile i tåke eller dårlig vær. Det er ingen skam å ligge værfast til det er trygt å seile videre.

Kilde: Redningsselskapet

« Tilbake

404