• GjensidigeStiftelsen
 • Kystverket

Et sjømerke er et fast eller flytende merke laget for å hjelpe båter og skip å navigere langs et skipsled.. Offisielle sjømerker er som regel merket av på sjøkart.

Kardinalmerker

Kardinal nord (passering nord for merket)
Sak7_Kardinalmerker1

 • Farge:  svart  gul
 • Toppmerke: To svarte kjegler som begge peker opp
 • Lys: Hvitt, kontinuerlig hurtigblink

Kardinal øst (passering øst for merket)
Sak7_Kardinalmerker2

 • Farge: svart  gul  svart
 • Toppmerke: To svarte kjegler, øverste peker opp, nederste peker ned
 • Lys: Hvit hurtigblink med grupper av tre blink

Kardinal sør (passering sør for merket)
Sak7_Kardinalmerker3

 • Farge: gul  svart 
 • Toppmerke: To svarte kjegler som begge peker ned
 • Lys: Hvit hurtigblink med grupper av seks blink. Deretter langvarig lys

Kardinal vest (passering vest for merket)
Sak7_Kardinalmerker4

 • Farge: gul  svart  gul 
 • Toppmerke : To svarte kjegler, øverste peiker ned, nederste peker opp
 • Lys : Hvit hurtigblink med grupper av ni blink

Huskeregel
En huskeregel for lyskarakteristikken er klokka: Nordmerket har kontinuerlige blinker, østmerket har tre blinker, sørmerket har seks pluss en lang, mens vestmerket har ni blinker. Kjeglene på sørmerket peker ned som sør på kartet, på nordmerket peker de opp som nord på kartet og vestmerket har en kjegle som en V på toppen.

Lateralmerker – sideavmerking

Sak7_LateralmerkerLateralmerke ved
innseilinga til havna i
Palais på Belle-Île-enMer


Sideavmerking eller lateralmerke blir brukt for å markere en kanal, ei skipslei eller et havneinnløp. Trafikk som følger merkinga sin hovedretning kal ha grønne merker på styrbord side og røde merker om babord, og motsatt for trafikk som går mot hovedretninga. Hovedretninga er etter regelen definert i retning nord og inn fjorder og kanaler, men det må alltid leses av i sjøkartet.

Styrbord merke
Sak7_StyrbordmerkeGrønn sylinder med konisk toppmerke, grønt lys med hva som helst av karakter. Kan ha påskrevet et oddetall.


Babord merke
Sak7_BabordmerkeRød sylinder med kvadratisk toppmerke, rødt lys med hva som helst av karakter. Kan ha påskrevet et partall.


Huskeregel
Rød sylinder med kvadratisk toppmerke, rødt lys med hva som helst av karakter. Kan ha påskrevet et partall.

De andre merkene

Frittliggende fare
Sak7_Frittliggende_fareMerket frittliggende fare eller grunne, også kalt midtgrunnemerke. Trafikken kan gå på alle sider av grunnen eller faren som er markert.

 • Farge: Svart, med to røde bånd
 • Toppmerke: To svarte kuler
 • Lys: Hvitt
 • Karakteristikk: Grupper med to hurtigblink

Senterledsmerke
Sak7_SenterledsmerkeEt senterledsmerke kan markere midten av en kanal eller et annet trygt område. Trafikken kan gå på alle sider av merket.

 • Farge: Rød og hvit
 • Toppmerke: En rød kule
 • Lys: Hvitt
 • Karakteristikk: Flere ulike typer langblink

Spesialmerke
Sak7_SpesialmerkeSpesialmerkene blir nyttet til å markere forskjellige typer områder som skips- og båttrafikken skal holde klar fra, så som område for militærøvinger, område med kabler eller oljerørledninger, lagringssteder og område for rekreasjon (badeplass).

 • Farge: Gul
 • Toppmerke: Gult kryss
 • Lys: Gul
 • Karakteristikk: Hva som helst

Stake
Sak7_StakeJernstaker med arm skal passeres på den siden som armen peker (armen peker bestandig på dypt vann). Men dobbeltsjekk alltid med kartet! Jernarmen kan ha snudd seg i dårlig vær og lignende.


Kilder:
Temahefte: Praktisk seilas
Illustrasjoner fra Wikipedia

« Tilbake

404