• GjensidigeStiftelsen
  • Kystverket

God teknologi i form av kartmaskiner og GPS bidrar ikke til færre ulykker til sjøs. Nordmenn må lære seg navigasjon fra bunn, mener skipper i Redningsselskapet.

Nordmenn kjøper flottere og raskere båter, med tilhørende tekniske duppeditter som kartmaskin og GPS. Parallelt med at flere investerer i båter, følger en lang utstyrsliste med teknisk utstyr.

nyheterpost1Lær grunnleggende navigasjon
Skipper Pål Bustgaard på redningsskøyta Horn Flyer på Hvaler mener mange kjøper navigasjonsinstrumenter som de ikke kan bruke, og anbefaler derfor å ta et par steg tilbake til start.

– Kjøp papirkart og lær deg å navigere ut i fra det. I tillegg er det lurt å sette seg inn i alle funksjonene som er i de tekniske løsningene, sier han.

Uoppmerksomme båtførere
Grunnstøting er den hyppigste ulykkeformen til sjøs. Skipper Bustgaard forteller at det i mange av tilfellene er uoppmerksomhet fra båtfører som fører til ulykken.

– GPS, som skal være et godt teknisk hjelpemiddel, har også blitt en fare for mange. Vi følger gjerne mer med på skjermen, enn på farvannet rundt oss, og noen ganger er nettopp denne uoppmerksomheten årsaken til at man går på grunn, sier han.

Forsinket GPS
Skjær er i mange tilfeller merket på GPS-en, men det er ikke alt som stemmer med virkeligheten. Når båten kjører i 40 knop, er det en forflytning på 20 meter i sekundet.

– Kartmaskinen ligger gjerne 40 – 50 meter etter der du egentlig er med båten. Da er det lett å gå på grunn, sier Bustgaard.

Fart er avgjørende
Det er helt klart mest utfordrende å kjøre båt i mørket. Men også på dagtid kan farvannet lure selv oppmerksomme båtførere. Såkalte skvalpeskjær ligger akkurat i vannoverflaten; på høyvann er det akkurat under vann, på lavvann er det akkurat over vann. Da blir både navigasjon og fart avgjørende for å ha god kontroll, og unngå ulykker.

– Vi som opererer på sjøen har høyhastighetssertifikat som må oppdateres hvert annet år, og i den forbindelse må vi også retrenes på hurtigbåt i simulator. Det kan være en påminner også til fritidsbåtførere. Vi kan ikke ta for lett på båtlivet, sier Bustgaard.

« Tilbake

404