• GjensidigeStiftelsen
  • Kystverket

Tar du hensyn og avpasser farten når du er ute på sjøen? Det burde du. Både av hensyn til omgivelsene, til deg selv, og ikke minst til dem som er glad i deg.

Med Facebook-kampanjen #umistelig ønsker Kystverket å rette oppmerksomheten mot sikker ferdsel til sjøs, og ikke minst å avpasse farten. Mange ulykker med fritidsbåt kommer som et resultat av for stor fart eller at nødvendige hensyn ikke tas. I tillegg kommer konsekvensene som andre må tåle av for stor fart.
Kystverkets kampanje rettes spesielt mot menn over 40 år, fordi dette er en gruppe som er overrepresentert når det kommer til ulykker til sjøs med fritidsbåt. Hele 27 av 28 omkomne i 2014 var menn, og det er ikke ungdommen som er uforsiktig på sjøen. 60 prosent av de omkomne er menn over 40 år.

Med Facebook-kampanjen #umistelig vil Kystverket, ved hjelp av digitale postkort, minne pappaer, bestefedre og andre båtfolk om at de er umistelig for noen, og derfor bør være forsiktigere på sjøen.

– De må bruke redningsvest og tilpasse farten, oppfordrer kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Fart dreper – også til sjøs
Kystdirektøren ber folk tenke over de kreftene som er i sving når man er i båt, og når farten er stor.
– Ville du ha kjørt i 60 kilometer i timen med familien i bilen din – uten å bruke sikkerhetsbelte? I båt bruker du ikke sikkerhetsbelte, men å kjøre i opp mot 32 knop gjøres ofte – uten en gang å reflektere over farene. Det bør du kanskje? påpeker hun.
Og understreker noe som burde være en selvfølge: – Vi må tenke på at fart dreper – også til sjøs!

Vis hensyn
Sikkerhet til sjøs handler om å ta hensyn, både til seg selv og til andre. Fart dreier seg ikke utelukkende om å begrense dødsfall og skader. Det dreier seg også om å ta hensyn til andre som er på sjøen, og å ta ansvar for at det skal bli gode opplevelser for alle.
– Lovverket sier faktisk at man skal ta hensyn. Der står det blant annet at fartøyer skal utvise forsiktighet, og avpasse farten etter størrelsen på fartøyet, konstruksjon, manøvreringsevne og forholdene i farvannet. Dette for at det ikke skal lage bølger, eller at man skal risikere å forårsake skade eller fare for skade på personer. Og det gjelder både badende, andre fartøyer, strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller andre ting i omgivelsene, opplyser kystdirektøren.
Det er den enkelte kommune som fastsetter de lokale fartsforskriftene for sine områder.
– Men Kystverket er klar i sine anbefalinger om at innenfor 50 meter fra land, øyer holmer og skjær bør fartsbegrensningen være på fem knopp – altså for typiske innaskjærsområder, områder nært kaier, badeplasser, rekreasjonsområder og lignende, forklarer kystdirektøren.

Les mer om kampanjen på Kystverkets Facebook-side.

« Tilbake

404