• GjensidigeStiftelsen
 • Kystverket

Viktige sjøveisregler

Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder for alle som ferdes i båt. Et vesentlig element i Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas.

Vikeplikt er et sentralt tema, og i kortformen er det viktig å legge seg dette på minnet:

 • Du har vikeplikt for båter som kommer fra styrbord (høyre)
 • Du har vikeplikt for båter du innhenter
 • Motorbåter har vikeplikt for seilbåter under seil
 • Fritidsbåter har alltid vikeplikt for nyttefartøyer

Det er også viktig at enhver manøver for å unngå sammenstøt skal være markert,
utføres i god tid, og være i samsvar med godt sjømannskap.

Vikeregler for motorbåter

 1. Hold styrbord for møtende båt: Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.
 2. Vik for båter fra styrbord: Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.
 3. Motorbåt viker for seilbåt: Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

Vikeregler mellom seilbåter

 1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord : Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre.
 2. Lobåt viker for lebåt: Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er “nærmest” vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

Andre vikeregler

 1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet: En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.
 2. Hold god avstand til nyttetrafikk: Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.
 3. Hold til styrbord i trange led: En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennom-farten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.
 4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt : Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.

Dette er et utdrag av sjøveisreglene – fullstendig oversikt sjøveisreglene kan du se her .

Kilde: Redningsselskapet

« Tilbake

404